Kontakt

BAS d.o.o.

MB 1238108
OIB 56517096516

sjedište: Matije Gupca 67
arhitektonski ured: Vijenac S.H. Gutmanna 12
31551 Belišće
arhitekt: Srđan Basrak

srdjan@basrak.hr
tel: 031 497 617
fax: 031 665 192
gsm: 098 1700 437

Ime i prezime

Email

Subjekt

Poruka