Energetsko certificiranje zgrada

Ispričavam se svim čitateljima što me nije dugo bilo (preko dva mjeseca), ali prvo su stigli Božić i Nova godina, pa je uletila hrpa posla, zatim su došle neke promjene tehničkog tipa (prešao sam na ), da bi me na kraju ulovila gripa (i još uvijek me drži). Ali da ne dužim, probati ću u buduće biti redovan u svojim mislima 😉 .

Kako dugo nisam pisao, dugo sam razmišljao o slijedećoj mogućoj temi da bi se na kraju nametnula jedna novost koja će nas sve zahvatiti. I investitore i projektante, ali i korisnike prostora što doslovno znači sve. Tijekom rujna 2008. Ministarstvo je donijelo novi Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada i Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada. U procesu usklađenja našeg zakonodavstva sa europskim standardima prvim tehničkim propisom postroženi su normativi koji se tiču toplinske zaštite zgrada, dok je sa druga dva pravilnika isto tako očekivano uvedeno energetsko certificiranje zgrada.


Pravilnikom o energetskom certificiranju zgrada u članku 2. određeno je da je vlasnik zgrade koja se gradi, prodaje ili iznajmljuje obavezan potencijalnom kupcu ili najmoprimcu predočiti certifikat o energetskim svojstvima zgrade, te da je na svim zgradama javne namjene površine veće od 1000 m² obavezno izložiti energetski certifikat na jasno vidljivom mjestu. U prijevodu, ukoliko želite graditi novu zgradu ili prodati ili iznajmiti postojeću nekretninu od 1. rujna 2009. morati ćete prethodno izraditi (naručiti i naravno platiti) energetski certifikat zgrade. Takav energetski certifikat izraditi će vam stručno osposobljene osobe po programu koji se upravo priprema.
Ovaj novi namet problematičan je jer je selektivno prepisan iz pravilnika zemalja EU i donesen bez svog pravog smisla. Cilj energetskog certificiranja zgrada nije (ili bolje rečeno ne bi trebao biti) samo u tome da krajnji korisnik bude upoznat sa potrošnjom energije tokom godine, već da se zgrade i energetski kategoriziraju. Nadalje, na osnovu energetske kategorije građevine određuju se pristojbe koje je investitor dužan platiti lokalnoj upravi odnosno državnom proračunu (čitaj komunalni i vodni doprinos). Tako investitori građevina koje su bolje izolirane, troše manje energije i imaju manje negativnih utjecaja na okoliš budu pošteđeni dijela davanja, dok investitori najslabije izoliranih građevina koje najnegativnije utječu na okoliš plaćaju punu cijenu. Na taj način se zapravo subvencionira i potiče ekološka, odnosno održiva gradnja, jer povrat novca kroz manje utroške energije je premali i nije dovoljan da bi se ljudi motivirali da budu obazrivi prema okolišu u procesu gradnje. Takav pristup uz dodatne subvencije države na iskorištavanje obnovljivih izvora energije vodi ka smanjenju emisije stakleničkih plinova i pravom procvatu održive gradnje u zapadnim zemljama. A mi, mi smo donijeli pravilnik, imati ćemo i neka nova davanja, a od rezultata… opet ništa.
Valja se ukratko osvrnuti i na donesene pravilnike, rokove i programe koji su u toku. Meni je logično da propis nižeg reda (pravilnik) koji preuzima pojmove iz propisa višeg reda (zakon) preuzme isto tako i pojmovnik višeg reda. Ovdje to nije slučaj što će naravno opet dovesti do različitih tumačenja, nelogičnosti i na kraju birokratiziranja cijele priče. Studijom o metodologiji provođenja energetskog pregleda koju je izradio Energetski institut Hrvoje Požar tek je predložen način ispitivanja i energetskog certificiranja, dok je pri Ministarstvu još uvijek u tijeku poziv za provođenje programa izobrazbe za stručno osposobljavanje dok o samoj obuci nema ni riječi. Za pole godine sve nekretnine koje se budu gradile, iznajmljivale ili prodavale morati će imati energetski certifikat izrađen od osposobljenih stručnjaka kojih trenutno u Hrvatskoj nema niti jednoga, niti se itko osposobljava za takvo što, a niti ga ima tko osposobiti i po kojem programu!
Uglavnom, investitori u ovoj godini budite spremni na još neka dodatna davanja, a kolege na obuku jer netko i ovaj posao mora odraditi 😉 .

Komentiraj