Dječji vrtić Maslačak u Belišću

Dječji vrtić Maslačak u Belišću, 2012.

Opširnije »

Obiteljska kuća Basrak

Obiteljska kuća Basrak, Belišće, 2008. Opširnije »

Radio

Prošle srijede 10. prosinca gostovao sam na Hrvatskom radiju Valpovština kod novinara Mate Jerkića u emisiji Snagom argumenta – argument više.

Opširnije »

Situacija

Smještaj građevine na građevinskoj čestici jedan je od prvih, ali i najvažnijih problema s kojim ćete se susresti prilikom projektiranja vlastite obiteljske kuće. Na početku valja napomenuti da za projektiranje građevina uglavnom ne postoje univerzalna pravila koja vrijede u svim situacijama, već eventualno preporuke kojih se možete ali i ne morate držati, te naravno mogućnosti koje su specifične za svaku lokaciju pojedinačno. Upravo zato neću vam pokušati sugerirati nikakva rješenja već pojasniti vlastite odluke kako bi vam možda otvorio vidike i na taj način pomogao u vašim odlukama.

Opširnije »

Parcela

Da krenemo i sa glavnom temom ovog bloga, a to je gradnja obiteljske kuće. Na vlastitom primjeru pokušati ću vam pojasniti svu problematiku ovakvog zahvata u prostoru i dati što više korisnih savjeta i preporuka.

Opširnije »

Centar Belišća

Shema urbanističko-arhitektonskog rješenja centra Belišća, 2008. Opširnije »

basrak.hr

Kao što je i red na svakom blogu na početku bih se želio predstaviti i ukratko pojasniti koncepciju ovih stranica i teme koje će se obrađivati na blogu.

Opširnije »

Upravna zgrada u Belišću

Prenamjena i adaptacija Upravne zgrade u Belišću, 2003. (diplomski rad, mentor prof. dr. sc. Marijan Hržić) Opširnije »