Situacija

Smještaj građevine na građevinskoj čestici jedan je od prvih, ali i najvažnijih problema s kojim ćete se susresti prilikom projektiranja vlastite obiteljske kuće. Na početku valja napomenuti da za projektiranje građevina uglavnom ne postoje univerzalna pravila koja vrijede u svim situacijama, već eventualno preporuke kojih se možete ali i ne morate držati, te naravno mogućnosti koje su specifične za svaku lokaciju pojedinačno. Upravo zato neću vam pokušati sugerirati nikakva rješenja već pojasniti vlastite odluke kako bi vam možda otvorio vidike i na taj način pomogao u vašim odlukama.

Naša parcela dimenzija cca 39 x 14 metara orijentirana je u smjeru istok-zapad. Kako možete vidjeti radi se o zadnjoj čestici u slijepoj ulici na koju se nastavlja pješački prolaz. Pristup, odnosno ulica se nalazi na zapadnoj strani. Uz južnu među je još neizgrađena građevna čestica, dok se uz istočnu i sjevernu među naslanjaju vrti, ili kako mi ovdje kažemo bašče od četiri vlasnika. Ovdje je bitno reći da je jedna od tih bašča, točnije ova veća sa sjeverne strane u vlasništvu mojih roditelja. Stoga je bilo potrebno predvidjeti neku vezu prema sjeveru, ali taj prostor također nudi i mogućnost proširenja vanjskih aktivnosti izvan naše čestice.

Kako je građevinska čestica s južne strane još uvijek neizgrađena te kao takva predstavlja najveću nepoznanicu i opasnost u bližoj okolici (istina i mogućnost, ali to je za sada van mog utjecaja) odlučio sam se od iste potpuno ograditi. Južno osunčanje u stanovanju je vrlo bitno, pogotovo u zimskim mjesecima te je kod pasivnih kuća praktički nezamjenjivo. Međutim kako sam već i napomenuo, za projektiranje ne postoje univerzalna pravila pa sam u našem slučaju u potpunosti odbacio južnu orijentaciju. Insolacija sa istočne i zapadne strane dostojno će zamijeniti južno sunce, dok sam na taj način izbjegao opasnost zajedničkog ručanja sa susjedima ukoliko bi nam blagavaone ili dnevni boravci bili okrenuti jedan prema drugome. Nedostatak južnog osunčanja vidio sam i kao prednost u ljetnom periodu jer će se kuća tada manje zagrijavati. Uz sjevernu među i to u prednjoj istočnoj zoni parcele smještena je susjedna bašča. Kako me ne privlači pogled na tuđe povrće, a sjeverna strana je i tako manje interesantna za orijentaciju u stanovanju, i ovdje sam se odlučio na ignoriranje. Međutim, u nastavku je već prije spomenut vrt mojih roditelja tako da sam se odlučio na ograđivanje samo u prednjoj zoni, dok iza postoji mogućnost otvaranja vizura i orijentacije pojedinih sadržaja prema terenu na sjevernoj strani koji ćemo zasigurno i koristiti za određene vanjske aktivnosti. Čestice na istočnoj strani nalaze se na popriličnoj udaljenosti od kuće pa ih nisam gledao kao bitne ograničavajuće faktore što se tiče orijentacije, dok ću eventualne minuse sa te strane prikriti visokim i niskim zelenilom na kraju vrta. Pozicija ulice na zapadnoj strani uvjetovala je smještaj ulaza, ali i unutrašnju organizaciju kuće jer je to u mom slučaju bučnija i manje intimna strana.

Kako je čestica široka samo 14 metara samostojeća građevina koja mora biti udaljena najmanje 3 metra od susjednih međa bila bi široka 8 metara. To nikako nije zadovoljavalo naš planirani program pa sam se odlučio na projektiranje poluugrađene građevine (prislonjene na jednu među) jer smo na taj način dobili širinu od 11 metara što je bilo minimalno potrebno za planirani sadržaj u odnosu na orijentaciju u smjeru istok-zapad. Na temelju prethodnih analiza, ali i zbog kraja kolnika s jugozapadne strane, odlučio sam se da kuća bude prislonjena na južnu među, dok je sa sjeverne strane ostavljen prolaz širine 3 metra. Kuća je u odnosu na ulicu uvučena 5 metara jer je urbanističkim planom propisano da građevni pravac treba uskladiti sa postojećim. U tih 5 metara ispred garaže je planirano parkirno mjesto, dok će na prostalom dijelu biti uređen ograđeni predvrt sa visokim zelenilom.

Kuća je tlocrtno L oblika s privatnim prostorima poput dnevnog boravka i spavaćih soba orijentiranim na istok. Ova orijentacija nije samo zbog mirnije istočne strane već je istočno osunčanje u stanovanju najpreporučljivije za spavaće sobe, dok bi za dnevni boravak to bila nama nepoželjna južna orijentacija. Na zapadnu bučniju uličnu stranu osim ulaza i garaže orijentirani su i gospodarski sadržaji poput kuhinje, kupaone, gospodarstva, te radna soba. Zbog već spomenutog nedostatka prostora kuća je organizirana na dvije etaže sa dnevnim sadržajim u prizemlju i spavaćim traktom na katu. L tlocrt stvorio je jednu malu intimnu terasu na sjeveroistočnoj strani koja će poslužiti kao ekstenzija dnevnog boravka, ali i nekih drugih sadržaja o kojima ćemo više drugi put.

Komentiraj