Stambeno-poslovna građevina u Koprivnici

Vizualizacija stambeno-poslovne građevine u Koprivnici, 2008. (autor: Dražen Janković, Plan d.d.)

Komentiraj