TRI-A Studio

TRI-A Studio d.o.o. je ured arhitekata Željka Aladrovića i Svetlane Piškur. Ovo je moj prvi arhitektonski ured u kojem sam radio oko godinu dana od svibnja 2003. godine.

Opširnije »