Upravna zgrada u Belišću

Prenamjena i adaptacija Upravne zgrade u Belišću, 2003. (diplomski rad, mentor prof. dr. sc. Marijan Hržić)

Komentiraj